https://www.youtube.com/watch?v=hF-N7i_GQbU

L-Consulting is erkend dienstverlener voor de KMO-Portefeuille.

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Advies
Registratienummer:

DV.A221933

Meer info: www.kmo-portefeuille.be

Subsidie

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

Om van deze subsidies te genieten, moet u een beroep doen op een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener. L-Consulting bvba werd door de Vlaamse Overheid gecertificeerd als erkende dienstverlener voor de pijler ‘Advies’.

Wat?
 • schriftelijke raadgevingen –
  bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren
Waar?
 • Bij een geregistreerde dienstverlener
Advies
 • Gericht op de kernprocessen van de onderneming
Voorbeelden
 • Een communicatieplan opstellen
 • Een marketingplan opstellen
 • Een marktanalyse maken
 • Een investeringsanalyse maken
Toepassing

Hoeveel steun ontvangt u?

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal € 10.000 steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal € 15.000 per jaar.

Veel gestelde vragen:

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviezen voor bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor jouw bedrijf. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maken we het eenvoudig om je aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.

Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen.

Wie kan gebruik maken van de subsidiemaatregel?

 • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm (geen VZW).
 • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet u niet 100 procent zeker of u een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op. De officiële grootte van uw kmo hangt af van uw:

 • aantal werknemers
 • omzet
 • balanstotaal
werknemersomzet balanstotaal
kleine ondernemingen< 50 VTE*< of = € 10.000.000of< of = € 10.000.000
middelgrote ondernemingen< 250 VTE*< of = € 50.000.000of< of = € 43.000.000

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt uw ondernemingsgrootte vastgesteld. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor uw gegevens op bij de Nationale Bank van België.

De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij uw eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt uw onderneming deel uit van een groep?

Hou hier rekening mee wanneer u een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van uw onderneming

Is operationele dienstverlening ook subsidieerbaar?

Operationele dienstverlening is NIET subsidieerbaar. Enkel de intellectuele vormen van dienstverlening zijn subsidieerbaar, dit geldt voor zowel het advies als voor de implementatiebegeleiding.
Een (eventuele) operationele dienstverlening is niet subsidieerbaar. Maw kunt u voor de loutere uitvoering geen steun krijgen via de KMO-portefeuille.

Is advies van niet-permanente of periodieke aard subsidieerbaar?

Advies van niet-permanente of periodieke aard is NIET subsidieerbaar
Advies over uw gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten komt niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

Tot de gewone bedrijfsuitgaven behoren diensten die de ondernemer regelmatig (meer dan eens per drie jaar) aankoopt bij een dienstverlener in volgende vakgebieden:

 • belastingadvies
 • juridisch advies
 • selectie- aanwerving en personeelsadvies
 • reclame-advies
De juiste steun voor jouw onderneming

Heeft jouw bedrijf nood aan strategisch advies?

Stuur ons een mailtje en we nemen vrijblijvend contact op met de mogelijkheden.

Contacteer ons
1

Je ondertekent een adviesovereenkomst (offerte)

Na een vrijblijvend gesprek maken we een offerte op voor uw advies traject. Deze offerte en overeenkomst bezorg je getekend terug aan ons.
2

Je doet de subsidieaanvraag online

Via volgende link doe je de subsidieaanvraag. Ten laatste 14 dagen na aanvang van het adviestraject. Bij voorkeur dezelfde dag waarop je de overeenkomst tekende.
3

Je betaalt je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van onze financiële partner Sodexo, de BTW stort je door op ons rekeningnummer..

Ten laatste 30 kalenderdagen na je online aanvraag moet het geld op de kmo-portefeuille rekening staan. Let er op dat je de stortingsgegevens (inclusief mededeling) exact overneemt. Hou er rekening mee dat je bank enkele dagen verwerkingstijd nodig heeft. Vergeet ook zeker de BTW niet door te storten op onze rekening.
4

Agentschap Innoveren & Ondernemen stort je subsidie eveneens op deze rekening

Wanneer je storting tijdig en correct op de rekening bij Sodexo staat, maakt de Vlaamse overheid de subsidie eveneens over naar deze rekening. Je ontvangt hiervan een melding per e-mail. Opgelet, de totaalsom wordt op dit moment nog niet betaald aan je dienstverlener.
5

Wij verlenen het vooropgestelde advies

6

Je ontvangt de factuur en betaalt online via de kmo-portefeuille

Wanneer je dienstverlener je een factuur stuurt, kan je via de website opdracht geven om deze via je kmo-portefeuille rekening te laten betalen.